PRIVACY STATEMENT– Website Joker van der Wiel

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Joker van der Wiel.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Joker van der Wiel

Locatie Dordrecht
Adres: Vriesestraat 164, 3311 NS Dordrecht
Telefoonnummer: +31 (0)78 612 79 79
Email: dordrecht@jokervanderwiel.nl
KvK: 23091942

Locatie Zwijndrecht
Adres: Burgemeester Jansenlaan 149, 3331 HG Zwijndrecht
Telefoonnummer: +31 (0)89 612 79 79
Email: zwijndrecht@jokervanderwiel.nl
KvK: 64948056

Website: www.jokervanderwiel.nl

De website van Joker van der Wiel (www.jokervanderwiel.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Joker van der Wiel is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Joker van der Wiel zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Joker van der Wiel verzamelt persoonsgegevens via www.jokervanderwiel.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op onze website
 2. Via Google Analytics
 • FORMULIEREN

Joker van der Wiel website is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij om verschillende persoonsgegevens.

In het contactformulier vragen wij u om:

 • Uw e-mailadres,
 • Uw naam,
 • Uw telefoonnummer,
 • Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een opmerking plaatsen. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • GOOGLE ANALYTICS

De Joker van der Wiel website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Joker van der Wiel werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Joker van der Wiel essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Joker van der Wiel zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Joker van der Wiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Joker van der Wiel treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Joker van der Wiel.
 • Het personeel van Joker van der Wiel gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Joker van der Wiel maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Joker van der Wiel registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Joker van der Wiel met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.